DOŽÍNKY OSLAVILI V NOVÉ POSKLIZŇOVÉ LINCE

SUŠKAÚspěšná sklizeň je vždy důvodem k oslavě. Radost je o to větší, když jsou dobré výnosy, žně proběhly bez problémů a dovezené obilí je kde usušit a uskladnit. Velká spokojenost letos panuje v zemědělském podniku Agra a.s. Deštná, a to nejen díky dobré úrodě, ale také nové posklizňové lince, která tento rok žňové práce značně usnadnila.

Nezbývalo tedy, než konec letošní pěstitelské sezóny náležitě oslavit. Přímo v areálu nové posklizňové linky se tak v pátek 24. srpna uskutečnily dožínky, na jejichž organizaci se podílela také společnost Pawlica s.r.o. Ta byla totiž realizátorem zmíněné stavby.

Slavnostní akce v Deštné se zúčastnila zhruba stovka lidí, pro které bylo připraveno bohaté pohoštění, živá hudba i noční ohňostroj. Jednatel společnosti Pawlica s.r.o. Ing. Petr Pawlica při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na výstavbě místní posklizňové linky podíleli. Zároveň poděkoval řediteli podniku Agra a.s. Deštná Zdeňku Svitákovi za úspěšnou spolupráci. Místo dožínkového věnce, který se tradičně předává hospodáři na znamení ukončených žní, mu však jako pozornost věnoval obrazovou fotografii nově vybudované posklizňové linky. Ředitel podniku na oplátku poděkoval firmě Pawlica s.r.o. za dobře odvedenou práci.

 

Místo rekonstrukce nová linka

zm38_pawlica_noveSpolečnost Agra a.s. Deštná hospodaří na výměře 2200 ha poblíž Jindřichova Hradce. Kromě rostlinné výroby si zachovala i živočišnou, která zahrnuje 600 kusů holštýnského skotu a 120 prasnic s uzavřeným obratem stáda. Na orné půdě podnik pěstuje hlavně obiloviny a krmiva pro zvířata. Až do loňského roku si podnik zajišťoval posklizňovou úpravu zrnin ve vlastní režii, a sice na dvou technologických linkách pocházejících ze70tých let. A areálu firmy stojí také bioplynová stanice vybudovaná v roce 2008. Jak prozradil ředitel podniku, teplo vznikající při jejím provozu bylo hlavním motivem pro vybudování nové posklizňové linky. „To teplo jsme samozřejmě chtěli zužitkovat. Napadlo nás, že ho přivedeme k naší staré strážovské sušce, kde jsme dosud sušili rostlinné komodity, proto jsme oslovili firmu Pawlica s.r.o.,“ vysvětluje Sviták. Stávající sušárna, příjem i dopravní cesty ale neměly potřebný výkon a přivedené teplo z bioplynové stanice by nebylo využíváno efektivně. Ani částečná rekonstrukce by problém neřešila, proto nakonec zvítězila myšlenka jednu starou posklizňovku zbourat, a na jejím místě postavit úplně novou s výkonnými dopravníky, čističkou, sušárnou i zásobními sily.

 

Rychlejší a kvalitnější

Jedna z dvou původních posklizňových linek byla srovnána se zemí a na jejím místě tedy „vyrostla“ nová. Začalo se vybudováním nového příjmového koše, který je na rozdíl od předchozího průjezdný. Dopravní cesty mají výkon 50 t/hod., takže příjem i veškerý přesun materiálu je rychlý. Čistička RUBERG poskytuje výkon až 60 t/hod., takže je mírně naddimenzovaná. Výkon sušárny činí 15 t/hod. Výhodou je zde akumulační silo, ze kterého je již přečištěný materiál postupně dávkován do sušárny, takže se může sušit prakticky bez zastavení 24 hodin denně. Další výhodou je propojení staré a nové posklizňové linky dopravními cestami. Z jediného příjmového koše tak lze navézt materiál i do staré posklizňové haly, kde jsou umístěny menší zásobníky s celkovou skladovací kapacitou 1000 t. Hlavní skladování však probíhá ve čtyřech nových zásobních silech Bin s celkovou kapacitou 2000 t. Vyskladňování materiálu probíhá přes expediční zásobníky, které lze naplnit z nových sil, nebo taktéž ze zásobníků ves staré hale. Je – li to potřeba, může být materiál dopraven ze sila znovu na čističku a být opětovně přečištěn, čímž se ještě zvýší jeho kvalitativní hodnota. „Nové technologie podniku umožní zkrátit žně a zlepšit ekonomiku posklizňové úpravy a skladování,“ poznamenává Ing. Pawlica.

 

Značná úspora

KOLEKTIV ADDíky nové posklizňové lince se také uskutečnil prvotní záměr podniku Agra a.s. Deštná, a sice efektivní využívání tepla z bioplynové stanice. To je v současnosti rozvedeno po areálu, přičemž představuje hlavní zdroj pro novu sušárnu STELA typ GDB-TN 1/5 S. Kromě toho je využíváno k vytápění kravínů a budov v zimním období. Díky tomu se letos podniku podařilo hodně ušetřit. „V našich klimatických podmínkách musíme obilí každý rok dosoušet, což pro nás představuje náklad několik stovek tisíc. Letos jsme začali sklizeň poměrně brzy. Obilí mělo vlhkost kolem 18 % a dosoušeli jsme na 14 %. Z celkové úrody 4000 t jsme sušili asi polovinu. Sušili jsme také část řepky. Sušárna přitom celou dobu běžela pouze na odpadní teplo z bioplynové stanice. Netopili jsme vůbec plynem, takže jsme ušetřili nemalé peníze. Z toho máme velkou radost a jsme spokojeni jak se systémem využívání tepla, tak s celou posklizňovou linkou. Je to pro nás podnik velký přínos,“ přiznává Sviták, přestože má posklizňovka za sebou teprve první sezónu. Již teď ředitel přemýšlí o výstavbě dalších čtyřech sil o kapacitě 2000 t, čímž by podnik vyřešil uskladnění veškeré úrody obilovin.