O NÁS – AGRA DEŠTNÁ a.s.

Zemědělský podnik AGRA Deštná, a. s., se nachází na rozhraní okresů Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Tábor. Zabývá se výrobou mléka, chovem prasat a na 1 850 ha orné půdy pěstuje tradiční plodiny a mají tam bohaté zkušenosti s provozováním mobilní výrobny /míchárny/ krmiv. Jako nedílnou součást provozu je postavená biplynová stanice o výkonu 998 KW od firmy Johann Hochreiter, která je v provozu od roku 2008.

Akciová společnost AGRA Deštná vznikla transformací z původního družstva v roce 1998. V současnosti je společnost specializována na chov dojeného skotu /600 krav/, chov prasat a provozování bioplynové stanice /1 MW/. Další zdroje příjmů poskytuje veřejná čerpací stanice, vlastní jatky v majetkově provázané společnosti původního ZD Hospříz a také provoz mobilní výrobny krmiv, respektive poskytování krmivářských služeb zemědělským podnikům na Jindřichohradecku, Táborsku a Pelhřimovsku.

AGRA má celkem 65 zaměstnanců. V průměrné nadmořské výšce 500 až 600 m pěstuje kromě krmných plodin pro skot a zásobování bioplynové stanice také obiloviny /800 ha/, řepku /300 ha/, brambory a trávy na semeno. Chov prasat prodělal v roce 2011 úplnou obnovu – bylo nakoupeno 120 mladých prasnic špičkového genetického založení. Snahou je vybudovat uzavřený obrat stáda a vlastní výkrm. První odchované turnusy naznačují, že se chov ubírá dobrým směrem – důkaz je 27 odchovaných selat od prasnice.

KOLEKTIV AD