ZAHRADNICTVÍ

Květinářství - AGRA Deštná vznikla transformací z původního květinářství ...

ROSTLINNÁ

Velká spokojenost letos panuje a to nejen díky dobré úrodě, ale také nové posklizňové lince ...

ŽIVOČIŠNÁ

Produkce mléka je na prvním místě Užitkovost holštýnského plemene ...

jÍDELNA

Nové stravovací zařízení, jídelna pro širokou veřejnost.

NOVINKY

Úspěšná sklizeň je vždy důvodem k oslavě. Radost je o to větší, když jsou dobré výnosy, žně proběhly bez problémů a dovezené obilí je kde usušit a uskladnit. ...