výroba krmných směsí

Proč pořídili „mobilku?“

K pořízení mobilní míchárny přivedla podnik dobrá spolupráce s firmou Schaumann, konkrétně s Ing. Miroslavem Píchou a naopak špatná spolupráce s místním výkupem. „Proto jsme se v roce 1997 rozhodli, že ušetříme a budeme si míchat krmné směsi ze svého obilí tak, jak potřebujeme. Začali jsme poskytovat rovněž služby sousedním podnikům,“ ozřejmil důvody k nákupu prvního automobilu s míchárnou Buschhoff hlavní zootechnik Pavel Hovorka.

Legislativní vymezení

Každá mobilní míchárna vyžaduje registraci. Žádost se podává na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který pak také provozovnu pravidelně kontroluje. Součástí žádosti je i vyznačení kritických kontrolních bodů.

V základním ustanovení výrobního postupu provozovatele AGRA Deštná stojí, že pojízdná výrobna krmných směsí je způsobilá vyrábět kompletní a doplňková krmiva pro skot, prasata a drůbež s použitím doplňkových krmiv ve struktuře šrotů s výjimkou doplňkových minerálních krmiv, melasových krmiv a mléčných krmných směsí. Pokud objednavatel hodlá využívat zařízení k výrobě kompletních a doplňkových krmiv ve struktuře mačkané, nelze tuto strukturu používat pro výrobu krmiv obsahujících doplňkové látky ze skupiny stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitamínu A a D, mědi a selenu se zárukou jejich homogenity ve finálním výrobku.

 Popis zařízení

Pojízdná výrobna krmiv neboli mlecí, mačkací a mísicí zařízení typu Buschhoff AFM 998 Q – T je montováno jako nástavba na podvozku MAN 14224 L77. Kladívkový mlýn, mačkač obilí, dmychadlo, jednozubové čerpadlo a na motoru pojené dvouzubové čerpadlo jsou poháněny dieselovým vodou chlazeným motorem Mercedes Benz DH 441 A o výkonu 190 kW při 2100 ot/min.

Sací potrubí o průměru 100 mm má maximální délku 40 m. Srdcem stroje je kladívkový mlýn /šrotovník/ HF 92 se 40 kladivy z tvrdokovu, dva sítové koše a dvě síta. Výkon tohoto zařízení je 10 až 14 t za hodinu.

Dvouzubové čerpadlo pohání hydromotory míchače, šneku komponentů a dvojitý šnek. Ostatní hydromotory jsou napájeny jednozubovým čerpadlem. Motory dlouhého vyprazdňovacího šneku a profukovací dávkovač jakož i hydraulické válce dlouhého vyprazdňovacího šneku, hydraulické zařízení, mačkač obilí a odlehčení jsou napájeny jednozubovým čerpadlem.

Mačkač obilí má dva poháněné seřiditelné válce a dosahuje výkonu 10 až 14 t/h. Kolébkový mísič WM 30 má kapacitu 3 t.

Míchací zařízení je opatřeno vertikálním míchacím šnekem s tubusem s plněním na 3 t. Hmotnost míchacího zařízení je elektronicky snímána, pracovní přesnost je dána jedním dílkem stupnice, který představuje 5 kg.

Stroj může využít dvou typů vyprazdňování:

pneumatické vyprazdňování – profukovací dávkovač DS282 s oboustranně umístěným podavačem, průměr vedení 100 mm, max. délka 40 m, čas vyprázdnění 7 – 12 min.

Šnekové vyprazdňování – stranově a výškově stavitelný šnek, délka 4,5 m, možnost prodloužení o 2 m, stranový pohyb, hydraulické zvedání. Obsluha zvedání je možná z kabiny řidiče, případně na šneku.

 Jak výrobna pracuje ?

Se zařízením je možné obilí a jiné komponenty nasát, semlít, rozmačkat, zamíchat a dopravit do zásobníku. Volně skladované krmné suroviny jsou dopravovány pomocí sací pneudopravy flexibilní hadicí opatřenou přisávací jehlou. Největší dopravní vzdálenost je 30 m.

Pomocí vzdušného proudu dmychadla je melivo semleto v kladívkovém mlýnu a jako šrot přeneseno přes odlučovač do kapsového podavače. Padá mezi válci mačkače na šneky, které jej dopravují do mísiče.

Při mačkání je zrno nasáváno do mlýna a přitom prochází přes klapku do mlecího prostoru a prostřednictvím odlučovače a kapsového podavače se přivádí přímo do mačkače. Pružný plech pod propustí dopravníku zabezpečuje rovnoměrné rozdělování zrna na mačkací válce. Namačkaný materiál padá přímo do šneku, který jej dává do mísiče. Volné krmivové komponenty, které se nemelou a nemačkají, mohou být dopraveny přímo do mísiče. Šnek míchače a šneky komponentů, kterými je míchač zdola naplňován, běží kontinuálně. Momentální obsah mísiče je možné odečítat na ukazateli hmotnosti.

Během mletí či mačkání mohou být zezadu přidávány pytlované krmivové komponenty.

Denně dokáže jeden vůz míchat asi 35 až 40 tun, ale práce je dost nárazová – podle aktuálních potřeb zákazníků.

 Pár minut v terénu

Tým dvou mladých řidičů vozu MAN s nástavbou Buschhoff AFM 998 jsem zastihl v Podniku Zevera Horní Radouň, kde právě připravovali produkční směs pro dojnice. Dávka byla spočítána na kapacitu 3 t a obsahovala 500 kg sójového šrotu, 520 kg ŘEŠ, minerály, sůl, ječmen /430 Kg/, pšenici /700 kg/ a tritikale /700 kg/.

Pomocí hadice s přisávací jehlou nasáli nejprve oba bílkovinné šroty – začíná se komponentou s největší hmotností, přidali minerály a postupně přidávali obilí. Materiál se neustále promíchává a do několika minut po naskladnění posledního zrníčka je výrobek hotov a může se jet vyprazdňovat do příslušného sila.

Míchárna má najeto 15 tis. motohodin, podvozek 286 tisíc kilometrů. „Z hlediska dlouhodobější a nezbytné údržby je třeba jednou za jeden a půl roku vyměnit kladívka ve šrotovníku, přičemž se vyplatí  nakupovat originální. Jednou za tři roky se vyměňuje mačkací mechanismus, olej po 600 Mh, olej u dvoukomorové vývěvy asi jednou za 1200 motohodin,“ vyjmenovali trochu zjednodušeně hlavní údržbářské potřeby stroje Lukáš Krejča a Radek Václavík.

Comments are closed.